• image06

 • image01

 • image02

 • image03

 • image04

 • image05

 • image07

 • Current
 •  Facebook เทศบาล
 •  
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
       
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผาสุกวนิช ๑๔ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     
   
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผาสุกวนิช ๑๔ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
   
       
       
   
  ประกาศเมื่อ 30 มีนาคม 2561