• image06

 • image01

 • image02

 • image03

 • image04

 • image05

 • image07

 • Current
 •  Facebook เทศบาล
 •  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
       
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
     
   
      ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ของเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ
   
   
       
    ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
   
       
   
  ประกาศเมื่อ 30 สิงหาคม 2561