• image06

 • image01

 • image02

 • image03

 • image04

 • image05

 • image07

 • Current
 •  Facebook เทศบาล
 •  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
       
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี2562
     
   
      ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี2562
   
   
       
    ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
   
       
   
  ประกาศเมื่อ 08 พฤศจิกายน 2561