• image06

 • image01

 • image02

 • image03

 • image04

 • image05

 • image07

 • Current
 •  Facebook เทศบาล
 •  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
       
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชาสัมพันธ์การประชุมชีแจงโครงการ(ปฐมนิเทศโครงการ)การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเรือ Ferry บริเวณปากแม่น้ำปราณบุรีของกรมเจ้าท่า
     
   
      ขอเชิญเข้าร่วมการประชาสัมพันธ์การประชุมชีแจงโครงการ(ปฐมนิเทศโครงการ)การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเรือ Ferry บริเวณปากแม่น้ำปราณบุรีของกรมเจ้าท่า ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า เพื่อสนับสนุนด่านชายแดนสิงขร เชื่อมโยงระบบการส่งสินค้าและการท่องเที่ยวเส้นทาง EAST-WEST FERRY
   
   
       
    ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
   
       
   
  ประกาศเมื่อ 08 มกราคม. 2562