เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77220 : www.pnp.go.th CSS MenuMaker
 • image06

 • image01

 • image02

 • image03

 • image04

 • image05

 • image07

 • Current
  ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ของเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ  
 •  Facebook เทศบาล
 • สำหรับ ADMIN
   Username :
   Password  :
   
   
   
  • รูปกิจกรรม
  • ประชาสัมพันธ์
  • จัดซื้อจัดจ้าง
  • กระดานเสวนา
  • แผนที่
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  :::::::::::::::::::::